تماس با ما

آدرس دفتر فصلنامه:
استان مازندران - نوشهر - دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)- دانشکده مهندسی برق - دفتر نشریات 

کدپستی : 465178331 

شماره تماس : 01152332039


CAPTCHA Image